વર્ગ કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વર્ગ કરવો

  • 1

    બે સમાન સંખ્યાનો ગુણાકાર કરવો.

  • 2

    વર્ગ પાડવો.