વર્ગ પાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વર્ગ પાડવો

  • 1

    વર્ગ પ્રમાણે જુદું પાડવું.