વરઘોડાની વાડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વરઘોડાની વાડી

  • 1

    ક્ષણિક; ખોટા દમામવાળું.