વ્રતાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્રતાળ

વિશેષણ

  • 1

    વ્રત કરવાની ટેવવાળું.

વ્રતાળુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્રતાળુ

વિશેષણ

  • 1

    વ્રત કરવાની ટેવવાળું.