ગુજરાતી

માં વ્રતાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વ્રતાળ1વ્રતાળુ2

વ્રતાળ1

વિશેષણ

  • 1

    વ્રત કરવાની ટેવવાળું.

ગુજરાતી

માં વ્રતાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વ્રતાળ1વ્રતાળુ2

વ્રતાળુ2

વિશેષણ

  • 1

    વ્રત કરવાની ટેવવાળું.