વરદી આપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વરદી આપવી

  • 1

    સૂચના કે હુકમ આપવો.

  • 2

    હુકમ પાળ્યાની જાણ કરવી.