વર્ષફળ કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વર્ષફળ કાઢવું

  • 1

    (જોશીએ) વર્ષ દરમ્યાન બનનારા બનાવોનો વરતારો તૈયાર કરવો.