ગુજરાતી

માં વરોરુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વરોરુ1વરોરૂ2

વરોરુ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સુંદર (જાંઘવાળી) સ્ત્રી.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં વરોરુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વરોરુ1વરોરૂ2

વરોરૂ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સુંદર (જાંઘવાળી) સ્ત્રી.

મૂળ

सं.