વલણ વહેંચવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વલણ વહેંચવું

  • 1

    નફાનુકસાનની રકમ ચૂકતે કરવી-આપવી લેવી.