વલોણામાં મૂતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વલોણામાં મૂતરવું

  • 1

    સારા કામમાં અડચણ નાખવી.