વળતો દહાડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વળતો દહાડો

  • 1

    સારી સ્થિતિનો દહાડો; ભાગ્યોદય.