વળનું માણસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વળનું માણસ

  • 1

    લાગવગ હેઠળનું માણસ; સમાન અભિપ્રાયનું માણસ.