વળે કવળે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વળે કવળે

  • 1

    લાગે લાગે.