વશવર્તિની ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વશવર્તિની

વિશેષણ

  • 1

    તાબે રહેનારી સ્ત્રી.

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    તાબે રહેનારી સ્ત્રી.