વેષ રાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેષ રાખવો

  • 1

    વિધવાએ સોહાગણનો પહેરવેશ ન તજવો.