વસંતતિલક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વસંતતિલક

પુંલિંગ & પુંલિંગ

  • 1

    એક ફૂલ.

  • 2

    વસંતતિલકા.