ગુજરાતી

માં વસતીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વસતી1વસંતી2વસ્તી3

વસતી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  વસવું તે; વસ્તી.

 • 2

  વાસ; રહેઠાણ.

 • 3

  લોકસંખ્યા.

 • 4

  બાળબચ્ચાંનો ભરાવો.

 • 5

  વસેલી જગા.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં વસતીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વસતી1વસંતી2વસ્તી3

વસંતી2

વિશેષણ

 • 1

  વસંત સબંધી.

 • 2

  પીળું.

ગુજરાતી

માં વસતીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વસતી1વસંતી2વસ્તી3

વસ્તી3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  વસતી; વસવું તે.

 • 2

  વાસ; રહેઠાણ.

 • 3

  લોકસંખ્યા.

 • 4

  બાળબચ્ચાંનો ભરાવો.

 • 5

  વસેલી જગા.