ગુજરાતી

માં વસતીગણતરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વસતીગણતરી1વસ્તીગણતરી2

વસતીગણતરી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વસતિની ગણતરી.

ગુજરાતી

માં વસતીગણતરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વસતીગણતરી1વસ્તીગણતરી2

વસ્તીગણતરી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વસતિગણતરી; વસતીગણતરી; વસતિની ગણતરી.