વસતીગણતરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વસતીગણતરી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વસતિની ગણતરી.

વસ્તીગણતરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વસ્તીગણતરી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વસતિગણતરી; વસતીગણતરી; વસતિની ગણતરી.