વસતીગૃહ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વસતીગૃહ

નપુંસક લિંગ

  • 1

    શાળામાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓને રહેવાનું સ્થાન; છાત્રાલય.

વસ્તીગૃહ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વસ્તીગૃહ

નપુંસક લિંગ

  • 1

    વસતિગૃહ; વસતીગૃહ; શાળામાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓને રહેવાનું સ્થાન; છાત્રાલય.