ગુજરાતી

માં વસતીગૃહની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વસતીગૃહ1વસ્તીગૃહ2

વસતીગૃહ1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    શાળામાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓને રહેવાનું સ્થાન; છાત્રાલય.

ગુજરાતી

માં વસતીગૃહની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વસતીગૃહ1વસ્તીગૃહ2

વસ્તીગૃહ2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    વસતિગૃહ; વસતીગૃહ; શાળામાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓને રહેવાનું સ્થાન; છાત્રાલય.