વહેલુંમોડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વહેલુંમોડું

વિશેષણ

  • 1

    વખતસર નહિ તેવું; વહેલું કે મોડું.

વહેલુંમોડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વહેલુંમોડું

અવ્યય

  • 1

    વહેલું કે મોડું એમ.

  • 2

    ગમે ત્યારે; સગવડે.