વહાણાં વહી જવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વહાણાં વહી જવાં

  • 1

    ઘણા દિવસ થઈ જવા.