વહાણે ચઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વહાણે ચઢવું

  • 1

    વહાણની સફર કરવી; પરદેશમાં વેપાર કરવા જવું.