વહારું આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વહારું આવવું

  • 1

    વળું આવવું; રઢ પકડવી.

વહારે આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વહારે આવવું

  • 1

    મદદે દોડવું.