વહુ તેડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વહુ તેડવી

  • 1

    છોકરાની સ્ત્રીને સાસરે લાવવી-બોલાવવી.