વાંચી જોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંચી જોવું

  • 1

    ધ્યાનપૂર્વક વાંચવું.

  • 2

    વાંચવાનો પ્રયત્ન કરવો.