વાચ ફૂટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાચ ફૂટવી

  • 1

    બોલવાની શક્તિ કે હિંમત આવવાં.