વાજાં વગાડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાજાં વગાડવાં

  • 1

    ધામધૂમથી જાહેર કરવું.