વાંઝિયાબારાનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંઝિયાબારાનું

  • 1

    એકનું એક, ઘણું વહાલું.