વાંઝિયામહેણું ભાગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંઝિયામહેણું ભાગવું

  • 1

    સંતતિ થવી.