વાટ ચડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાટ ચડવી

  • 1

    દિવેટ એની મેળે ઊંચી આવવી.