વાટ મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાટ મારવી

  • 1

    પોતાને રસ્તે જવું; પોતાની મુસાફરીએ ચાલ્યા કરવું.