વાડકીનો વહેવાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાડકીનો વહેવાર

  • 1

    રાંધેલું ખાવા લેવાનો વહેવાર.