વાંઢે જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંઢે જવું

  • 1

    વાંડને ચારવા લઈ જવું.