વાતમાં નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાતમાં નાખવું

  • 1

    વાતે વળગાડવું.

  • 2

    બાબતમાં સંડોવવું.