વાતોનાં વડાં કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાતોનાં વડાં કરવાં

  • 1

    નકામી લાંબી વાત કર્યા કરવી; ખાલી વાતો જ હાંકવી.