વાત ઉપાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાત ઉપાડવી

  • 1

    વાતની ચર્ચા શરૂ કરવી.

  • 2

    વાત ઊભી કરવી.