વાત ઊકલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાત ઊકલવી

  • 1

    મૂંઝવણમાંથી માર્ગ નીકળવો.