વાત કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાત કરવી

  • 1

    ચર્ચા કરવી.

  • 2

    બીના કહેવી.

  • 3

    નિંદા કરવી; ભૂડું બોલવું.