વાત કહું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાત કહું

  • 1

    કાંઈ કહેવાને બહાને ખાનગીમાં બોલાવવું કે ઊભું રાખવું.