વાત કહેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાત કહેવી

  • 1

    હકીકત કે બીના રજૂ કરવી.

  • 2

    વાર્તા કહેવી.