વાત ખાઈ જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાત ખાઈ જવી

  • 1

    વાતનો જવાબ ન આપવો; મુદ્દો દબાવી દેવો.