વાત ચાલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાત ચાલવી

  • 1

    ગપ ચાલવી.

  • 2

    ચર્ચા ચાલવી.

  • 3

    નિંદા થવી.