વાત ચોળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાત ચોળવી

  • 1

    વાત લંબાવવી; વાત છણવી; એક જ વાતનું પીંજણ કરવું.