વાત જોડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાત જોડવી

  • 1

    વાર્તા રચી કાઢવી.

  • 2

    વાત ઊભી કરવી.