વાત બનાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાત બનાવવી

  • 1

    જૂઠી વાત ઊભી કરવી.