વાત વાતમાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાત વાતમાં

  • 1

    નજીવી વાતમાં; સહેજમાં.