વાદ કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાદ કરવો

  • 1

    શાસ્ત્રાર્થ કરવો.

  • 2

    હરીફાઈ કે ચડસાચડસી કરવી.