વાદે ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાદે ચડવું

  • 1

    ચડસાચડસી કરવી; હોડમાં ઊતરવું.