વાંધો ઉઠાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંધો ઉઠાવવો

  • 1

    વિરોધ કરવો; તકરાર કરવી.