વાંધો નીકળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંધો નીકળવો

  • 1

    હરકત કે ઝઘડો પેદા થવો.