વાંધો લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંધો લેવો

  • 1

    વિરોધ કરવો; તકરાર કરવી.